Een betrouwbare one-stop partner

logo_sonnenborgh
Groei en verandering van management noodzaakte Universiteitsmuseum Sonnenborgh om alle ICT-processen kritisch te herzien. Om groei mogelijk te maken was een standaardisatie van infrastructuur, software en het uniformeren van IT-voorzieningen nodig. Na een succesvol migratietraject koos Museum Sonnenborgh voor volledige ICT-uitbesteding met Werkplekbeheer van QiQQ.

Een gestroomlijnd migratietraject

Aan het begin van de samenwerking stond het museum voor een grote uitdaging. Wegens een fusie was het nodig de hele ICT-infrastructuur opnieuw in te richten. Een concreet plan moest op tafel komen, met een helder kostenplaatje. Samen met de technische afdeling van het museum heeft QiQQ een plan van aanpak geschreven. Doordat er een goede samenwerking is geweest kon het migratietraject aanzienlijk worden verkort. Ook heeft QiQQ een grote rol betekend in het herbekabelen en het herinrichten van de ICT-infrastructuur.

Volledige ICT-ontzorging

QiQQ scoort bij Museum Sonnenborgh hoog op samenwerking en communicatie. Wat het museum met name ontzorgt is dat QiQQ snel een technicus langs stuurt om het probleem op te lossen, in plaats van het probleem aan de telefoon te behandelen. Daarom koos het management ervoor om de volledige ICT-dienstverlening uit handen te geven. Van werkplekbeheer tot VOIP, van beheer van de infrastructuur tot IT-consultancy. Al gauw werd duidelijk dat een altijd functionerende ICT-omgeving het museum de ruimte gaf om zich op inhoudelijke zaken te richten. Voor Sonnenborgh is QiQQ een betrouwbare one-stop partner.

Voordelen

  • Optimale installatie en configuratie van software en applicaties
  • Lagere ICT-kosten dankzij geautomatiseerde (remote) updates
  • Ondersteuning bij veranderingen of calamiteiten
  • Helder inzicht in ICT-kosten: vast bedrag per gebruiker per kwartaal